Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 51 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 226
49
Grundlæggende funktioner
k
AE-lås (
)/FE-lås (
)
Knappen
l
AF-lås (
)
Knappen
/
m
Tidszone (Hjem/Verden) (
)
Knappen
MENU
(menuen Opsætning)
n
Opret folder (
)
Knappen
MENU
(menuen Opsætning)
o
Billedstabilisering (
)
Knappen
MENU
(menuen Opsætning)
s
Linje til eksponeringsskift (film
)
Knappen
Om batteriopladningsindikatorerne
Følgende ikon og meddelelse vises.
Hvis indikatoren blinker orange, og advarselssymbolet mod
kamerarystelser (
) vises, betyder det, at der kan være
valgt en langsom lukkerhastighed på grund af for lidt lys.
Brug følgende metoder til at optage:
- Vælg en anden indstilling for IS mode end [Fra]
(s. 70)
- Øg ISO-følsomheden
(s. 71)
- Vælg en anden indstilling end
(Flash fra)
(s. 64)
- Sæt kameraet på et stativ eller lignende
Ikoner
Meddelelse
Tilstrækkelig batterispænding.
Oplad batteriet snart, hvis du vil kunne bruge
kameraet i længere tid.
(blinker rødt)
Lav batterispænding. Oplad batteriet.
Udskift batteri
Batteriet er brugt op, og kameraet kan ikke
længere betjenes. Oplad straks batteriet.
Sample
This manual is suitable for devices