Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 50 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 226
48
Optagelsestilstand
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen og
i menuerne
Oplysninger på skærmen
Indstillingsmetode
a
Optagelsestilstand
Funktionsvælger, knappen
FUNC./SET
(menuen FUNC.)
b
Eksponeringskompensation (
•••
)
og opløsning mv.
Knappen
FUNC./SET
(menuen FUNC.)
c
Display
Knappen
MENU
(menuen Rec.)
d
Digital zoomforstørrelse/Digital tele-
konverter (
1.6x/2.0x)
Knappen
MENU
(menuen Rec.)
e
Makro (
)/Uendelig (
)
Knappen
/
f
ISO følsomhed
(
)
Knappen
g
Flash (
)
Knappen
h
Funktionen Rødøje korrigering (
)
Knappen
MENU
(menuen Rec. [Flash inst.])
i
Optage funkt. (
)
Knappen
/
j
Auto rotering (
)
Knappen
MENU
(menuen Opsætning)
AE-måleramme/
AF-ramme
Den resterende
batterikapacitet vises.
b
Billedoptagelse (stillbilleder)
Resterende tid/forløbet tid
(film)
d
Lukkerhastighed/blændeværdi
p
j
m
n
o
c
a
k
Advarsel mod kamera-
rystelser
(s. 182)
e
f
g
h
i
l
Sample
This manual is suitable for devices