Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 5 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 226
Indholdsfortegnelse
3
Forskellige optagelsesmetoder
73
Optagelsestilstande til særlige forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Manuel optagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Kontinuerlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Indstilling af blitzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed) . . . . . . . . . . .
84
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk (Fokus tjek). . . . . . . . . . . . . .
86
Skift mellem fokuseringstilstande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Valg af et ansigt, der skal fokuseres på (Vælg og følg ansigt). .
92
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på
(Fokuslås, AF-lås) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) . . . . . . . . . . .
95
Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) . . . . . . . .
96
Justering af eksponeringskompensationen . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Skift mellem målingstilstande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Indstilling af lukkerhastigheden (tilstanden Langsom lukker). . .
99
Justering af tonen (Hvidbalance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Optagelse i en My Colors-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Ændring af farver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Indstilling af Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Automatisk kategorisering af billeder (Auto kategori) . . . . . . .
111
Registrering af indstillinger for knappen Udskriv/Del . . .
112
Afspilning/sletning
114
Visning af forstørrede billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Visning af ni billeder ad gangen (indeksvisning) . . . . . . . .
115
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk (Fokus tjek). . . . . . . . . . . . .
116
Spring til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
Organisering af billeder efter kategori (Min kategori). . . . . . . .
120
Beskæring af et billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Visning af film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Redigering af film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
Rotation af billeder på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Afspilning med overgangseffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Automatisk afspilning (Dias visning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Funktionen Rødøje korrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Tilføjelse af effekter med funktionen My Colors. . . . . . . . . . . .
140
Ændring af billedstørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Sample
This manual is suitable for devices