Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 49 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 226
47
Grundlæggende funktioner
Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og
Dette kamera (knappen
)
I disse menuer kan du nemt vælge indstillinger for optagelse, afspilning
eller udskrivning.
1
Tryk på knappen
.
2
Brug knappen
eller
til at skifte mellem menuer.
Du kan også skifte mellem menuer vha. zoomknappen.
3
Brug knappen
eller
til at vælge et menupunkt.
Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande.
4
Brug
knappen
eller
til at vælge en indstilling.
Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan kun vælges, efter
at du har trykket på knappen
FUNC./SET
for at åbne den
næste menu. Tryk på knappen
FUNC./SET
igen for at bekræfte
indstillingen, og tryk derefter på knappen
MENU
for at vende
tilbage til menuskærmbilledet.
5
Tryk på knappen
.
Du kan skifte mellem
menuer med knappen
eller
.
1
2
5
3
4
Optagelsestilstand (Automatisk)
Afspilningstilstand
Dette eksempel viser
menuen Rec. i tilstanden
(Automatisk).
Sample
This manual is suitable for devices