Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 48 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 226
46
Grundlæggende funktioner
Indstillinger for optagelses- og afspilningstilstande eller kamera-
indstillinger som f.eks. udskriftsindstillinger, dato/klokkeslæt og lyde
vælges i menuen FUNC., Rec., Afspil, Print, Opsætning eller Dette
kamera.
Menuen FUNC. (knappen
)
Med denne menu indstilles en række ofte anvendte
optagelsesfunktioner.
Menuer og indstillinger
1
Indstil funktionsvælgeren til
eller
.
2
Tryk på knappen
.
3
Brug knappen
eller
til at vælge et
menupunkt.
Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande.
4
Brug knappen
eller
til at vælge en
indstilling for menupunktet.
Objekter med ikonet
kan ændres med knappen
DISP.
Du kan trykke på udløserknappen og tage et billede, lige efter
at du har valgt en indstilling. Når billedet er taget, vises menuen
igen, så du nemt kan justere indstillingen.
5
Tryk på knappen
.
Dette eksempel viser menuen
FUNC. i tilstanden
(Automatisk).
1
2
5
3
4
Sample
This manual is suitable for devices