Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 47 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 226
45
Komponentguide
Visning af uret
Du kan få vist dato og klokkeslæt med
5 sekunders* mellemrum vha. følgende
to metoder.
* Standardindstilling
Metode 1
Hold knappen
FUNC./SET
nede,
mens der tændes for strømmen.
Metode 2
Tryk på knappen
FUNC./SET i
over ét sekund i optagelses/
afspilningstilstand.
Klokkeslættet vises, hvis kameraet holdes vandret.
Dato og klokkeslæt vises, hvis det holdes lodret.
Hvis du holder kameraet lodret og bruger metode 1 til at få vist dato
og klokkeslæt, vil klokkeslættet til at begynde med blive vist på
samme måde, som når kameraet holdes vandret.
• Du kan ændre skærmfarven ved at trykke på knappen
eller
.
• Uret vises ikke længere, når visningstiden er nået, eller når der
trykkes på en knap til en anden funktion.
• Urets visningstid kan ændres i menuen
(s. 56)
.
• Uret kan ikke vises, når billeder vises forstørret, eller
i indeksvisningstilstand.
Sample
This manual is suitable for devices