Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 46 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 226
44
Indikatorerne bag på kameraet lyser eller blinker i følgende situationer.
• Øverste indikator
• Nederste indikator
Indikatorer
Grøn:
Klar til optagelse (kamera bipper to gange)/Display fra
Blinker grønt:
Interval optagelse (film)/billedoptagelse/læsning/sletning/
overførsel (ved tilslutning til en computer/printer)
Orange:
Klar til optagelse (blitz til)
Blinker orange:
Klar til optagelse (advarsel mod kamerarystelser)
Gul:
Tilstanden Makro/Uendelig/AF-lås
Blinker gult:
Fokuseringsproblemer (kameraet bipper én gang)
Udfør aldrig følgende handlinger, når indikatoren blinker grønt.
Handlingerne kan ødelægge billeddataene.
- Ryste eller støde til kameraet
- Slukke kameraet eller åbne hukommelseskort/batteridækslet
Sample
This manual is suitable for devices