Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 44 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 226
42
Kontrolelementer
a
Indikatorer
(s. 44)
b
Strømindikator
c
ON/OFF-knap
(s. 12)
d
Udløserknap
(s. 14)
e
Zoomknap
(side 60
,
114)
Optagelse:
(vidvinkel)/
(tele)
Afspilning:
(Oversigt)/
(Forstør)
f
Højttaler
g
Funktionsvælger
(side 14
,
43)
h
Knappen
(Udskriv/Del)
(side 18
,
29
,
112)
i
Knappen
FUNC./SET
(s. 46)
j
Knappen
MENU
(s. 47)
k
Knappen
DISP.
(s. 58)
l
Knappen
(Makro)/
(Uendelig)/
(s. 64)
m
Knappen
(ISO følsomhed)/
(Jump)/
(side 71
,
118)
n
Knappen
(Sletning af enkeltbillede)/
(Kontinuerlig)/
(Selvudløser)/
(side 17
,
66
,
76)
o
Knappen
(Flash)/
(s. 64)
Sample
This manual is suitable for devices