Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 43 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 226
41
Komponentguide
Set bagfra
a
LCD-skærm
(side 48
,
58)
b
Søger
c
Stikdæksel
(s. 11)
d
A/V OUT-stik (audio/videoudgang)
(s. 176)
e
DIGITAL-stik
(side 18
,
27)
f
Gevind til stativ
g
Stikdæksel til jævnstrømskobler
(s. 202)
h
Hukommelseskort/batteridæksel
(s. 9)
Interfacekablet og AV-kablet kan ikke tilsluttes samtidigt.
Brug af søgeren
Søgeren kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen
slukkes
(s. 58)
, mens der optages.
LCD-skærmen er muligvis dækket af tynd plasticfilm, så den
ikke bliver ridset under transporten. I det tilfælde skal filmen
fjernes, inden kameraet tages i brug.
Sample
This manual is suitable for devices