Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 4 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 226
Indholdsfortegnelse
2
Indholdsfortegnelse
Elementer, der er markeret med
, er lister eller diagrammer, som
opsummerer kamerafunktioner eller fremgangsmåder.
Læs her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komponentguide
40
Sådan bruges funktionsvælgeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Grundlæggende funktioner
46
Menuer og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen og i menuerne . . .
48
Brug af LCD-skærmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
60
Optagelse med optisk zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Brug af digital zoom/digital telekonverter. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) . . . . . . . . . .
63
Brug af blitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Optagelse af nærbillede/ motiv på lang afstand. . . . . . .
64
Brug af selvudløseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Ændring af opløsningen (stillbilleder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Ændring af kompression (stillbilleder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Indstilling af billedstabilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Justering af ISO-følsomheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Uddybende oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Klargøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Optagelse af stillbilleder (
Automatisk tilstand) . . . . . . . . . . 14
Visning af stillbilleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Sletning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Udskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Integrering af datoen i billeddataene . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Optagelse af film (
tilstanden Standard) . . . . . . . . . . . . . . . 22
Visning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Overførsel af billeder til en computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Systemkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Startvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sample
This manual is suitable for devices