Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 33 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 226
Overførsel af billeder til en computer
31
Startvejledning
2.
Brug knappen
eller
til
at vælge de billeder, der
skal overføres, og tryk på
knappen
.
• Billederne overføres. Knappen
blinker blåt, mens overførslen foregår.
3.
Tryk på knappen
, når
overførslen er færdig.
• Menuen Direkte overførsel vises igen.
Klik på
nederst til højre for at lukke vinduet CameraWindow,
hvorefter de overførte billeder vises på computeren.
Standardværdien er, at billeder gemmes på computeren i mapper efter
deres optagelsesdato.
Kun JPEG-billeder kan overføres som tapet til en computer.
Den indstilling, der blev valgt med knappen
, bevares,
selvom der slukkes for kameraet. Den tidligere indstilling vil
være i kraft, næste gang menuen Direkte overførsel vises.
Skærmbilledet til valg af billeder vises straks, hvis indstillingen
[Vælg & Overfør] eller [Tapet] sidst var valgt.
Windows
Macintosh
ZoomBrowser EX
ImageBrowser
Sample
This manual is suitable for devices