Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 32 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 226
Overførsel af billeder til en computer
30
Startvejledning
Du kan også bruge følgende indstillinger i menuen Direkte
overførsel til at vælge metoden til overførsel af billeder.
Alle billeder/Nye billeder/DPOF Overf.bill.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
,
eller
,
og tryk derefter på knappen
.
• Billederne overføres. Knappen
blinker blåt, mens overførslen foregår.
• Menuen Direkte overførsel vises
igen, når overførslen er færdig.
• Tryk på knappen
FUNC./SET
for at
annullere overførslen.
Vælg & Overfør/Tapet
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
eller
,
og tryk på knappen
(eller
).
Alle billeder
Overfører og gemmer alle billeder på computeren.
Nye billeder
Overfører og gemmer kun de billeder på computeren,
der ikke tidligere er overført.
DPOF Overf. bill.
Overfører og gemmer kun billeder med indstillinger
for DPOF-overførselsrækkefølge til computeren.
Vælg & Overfør
Overfører og gemmer enkeltbilleder på computeren,
efterhånden som du får dem vist og vælger dem.
Tapet
Overfører og gemmer enkeltbilleder på computeren,
efterhånden som du får dem vist og vælger dem.
De overførte billeder vises som baggrund på
computerens skrivebord.
Sample
This manual is suitable for devices