Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 31 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 226
Overførsel af billeder til en computer
29
Startvejledning
Brug denne metode til at overføre billeder vha. knapperne på kameraet
(undtagen Windows 2000).
1.
Kontroller, at menuen Direkte overførsel vises på
kameraets LCD-skærm.
• Knappen
lyser blåt.
• Tryk på knappen
MENU
, hvis menuen
Direkte overførsel ikke vises.
2.
Tryk på knappen
.
• Alle de billeder, der endnu ikke er overført til computeren,
overføres og gemmes på computeren.
Overførsel af billeder vha. kameraet
(Direkte overførsel)
Installer softwaren, inden du første gange overfører billeder ved
hjælp af den direkte overførselsmetode
(s. 26)
.
Knappen
Knappen
Knappen
Knapperne
Menuen Direkte overførsel
Sample
This manual is suitable for devices