Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 3 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 226
Vejledningens indhold
1
Vejledningens indhold
Denne vejledning er inddelt i to afsnit:
I dette afsnit beskrives, hvordan du klargør kameraet til brug, og
grundlæggende oplysninger om, hvordan du tager billeder, får dem
vist og udskriver dem. Start med at lære kameraet at kende og
sætte dig ind i de grundlæggende funktioner.
Først...
Derefter...
Startvejledning
s. 7
Uddybende oplysninger
s. 39
Når du har lært det grundlæggende, kan du bruge kameraets mange
funktioner til at tage mere krævende billeder. I dette afsnit finder du
oplysninger om, hvordan du bruger de enkelte funktioner, herunder
hvordan du slutter kameraet til et fjernsyn for at se billederne.
Vejledningerne i PDF-format findes på den medfølgende cd-rom.
Visning af PDF-vejledningerne kræver Adobe Reader.
Sample
This manual is suitable for devices