Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 29 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 226
Overførsel af billeder til en computer
27
Startvejledning
2.
Tilslutning af kameraet til en computer.
1. Sæt det medfølgende interfacekabel i computerens
USB-port og i kameraets DIGITAL-stik.
• Sæt en fingernegl eller håndledsremmens tilpasningsknap
under kanten på kameraets stikdæksel for at åbne det, og
sæt derefter interfacekablet helt ind i stikket.
3.
Klargøring til overførsel af billeder til computeren.
1. Sæt funktionsvælgeren på
(Afspilning).
2. Tryk på knappen ON/OFF.
Klik på [Yes/Ja], hvis vinduet [Digital Signature Not Found/
Digital signatur ikke fundet] vises. Installationen af USB-
driveren på computeren afsluttes automatisk, når du tilslutter
kameraet og etablerer forbindelse.
Interfacekabel
USB-port
DIGITAL-stik
Funktions-
vælger
Knappen ON/OFF
Sample
This manual is suitable for devices