Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 28 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 226
Overførsel af billeder til en computer
26
Startvejledning
1.
Installation af softwaren
Windows
1. Sæt cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk
i computerens cd-drev.
2. Klik på [Easy Installation/Nem
installation].
Følg meddelelserne på skærmen for
at fortsætte installationen.
3. Klik på [Restart/Genstart] eller
[Finish/Udfør], når installationen
er færdig.
• [Restart/Genstart] eller [Finish/
Udfør] vises, når installationen er
færdig. Klik på den knap, der vises.
4. Tag cd-rom'en ud af drevet, når
det sædvanlige skrivebord vises.
Macintosh
Dobbeltklik på ikonet
i cd-rom-
vinduet. Når installationsdialogboksen
vises, skal du klikke på [Install/Installer].
Følg vejledningen på skærmen for at
fortsætte.
Klargøring før overførsel af billeder
Når du bruger Windows 2000, skal du sørge for at installere
softwaren, før du slutter kameraet til computeren.
Sample
This manual is suitable for devices