Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 26 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 226
Startvejledning
Visning af film
24
Visning af film
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Sæt funktionsvælgeren på
(Afspilning).
3.
Brug knappen
eller
til at få vist en film, og tryk
på knappen
.
• Billeder med ikonet
er film.
4.
Brug knappen
eller
til at vælge
(Afspil), og tryk
på knappen
.
• Afspilningen af filmen begynder.
• Hvis du trykker på knappen
FUNC./
SET
under afspilningen, kan du
stoppe og genstarte filmen.
• Du kan justere lydstyrken med
knappen
eller
.
Knappen
Knappen ON/OFF
Funktions-
vælger
Knapperne
Sample
This manual is suitable for devices