Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 25 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 226
Optagelse af film
23
Startvejledning
4.
Tryk let på udløserknappen (halvt ned) for at indstille
fokus.
• Der lyder to elektroniske bip, og indikatoren lyser grønt, mens
kameraet fokuserer.
• Eksponering, fokus og hvidbalance indstilles automatisk, når du
trykker knappen halvt ned.
5.
Tryk udløserknappen helt ned
for at tage billedet uden at
ændre noget andet.
• Optagelsen starter.
• Under optagelsen vises den forløbne
optagelsestid og [
REC.] på LCD-
skærmen.
6.
Tryk på udløserknappen (tryk helt ned) igen for at
standse optagelsen.
• Indikatoren blinker grønt, og dataene gemmes på
hukommelseskortet.
• Optagelsen standser automatisk, når den maksimale
optagelsestid er gået, eller når den indbyggede hukommelse
eller hukommelseskortet er fyldt.
Klar til optagelse:
Lyser grønt
Forløbet tid
Optagelse: Blinker grønt
Sample
This manual is suitable for devices