Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 24 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 226
Startvejledning
Optagelse af film
22
Optagelse af film
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Vælg en optagelsestilstand.
1. Sæt funktionsvælgeren på
(
Film
)
.
2. Tryk på knappen
.
3. Brug knappen
eller
til
at vælge
(Standard).
4. Tryk på knappen
.
3.
Ret kameraet mod motivet.
Rør ikke ved mikrofonen under optagelsen.
Tryk ikke på andre knapper end udløserknappen. Den lyd,
som knapperne udsender, optages sammen med filmen.
(
tilstanden Standard)
Udløserknap
Knappen ON/OFF
Knappen
Knapperne
Mikrofon
Indikator
Funktions-
vælger
Sample
This manual is suitable for devices