Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 23 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 226
Integrering af datoen i billeddataene
21
Startvejledning
2.
Vælg [Datomærke].
1. Brug knappen
eller
til at
vælge
.
2. Brug knappen
eller
til at
vælge
.
• Det område, der ikke udskrives,
er nedtonet.
• Tryk på knappen
DISP.
, og brug
derefter knappen
eller
til at
vælge [Dato/Tid].
Du kan bruge følgende metoder til at udskrive
datoen på billeder uden integreret datomærke.
• Brug kameraets DPOF-funktion (Digital Print Order Format).
Angiv indstillingen [Dato] til [Til] under [Print indstillinger] i menuen
(Print).
• Tilslut kameraet til en printer, og integrer datoen.
Se
Brugervejledning til direkte udskrivning
.
• Sæt et hukommelseskort i printeren, og integrer datoen.
Se brugervejledningen til printeren.
• Brug det medfølgende program.
Se
Startvejledning til software
.
Sample
This manual is suitable for devices