Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 224 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 224 of 226
222
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande
*1 Bedste værdi i forhold til optagelsestilstanden indstilles.
*2 Datomærke og Widescreen er ikke tilgængelige.
*3 15 billeder/sek. i afspilningstilstand
*4 Ikke tilgængelig, når Datomærke eller Widescreen er valgt.
*5 Altid indstillet til Til.
*6 Tilgængelig, når blitzen er indstillet til [Til].
*7 Vælg fra
i optagelsesmenuen.
AF område
(s. 89)
Søg ansigt
AiAF (9 punkter)
Center
AF ramme Str.
(s. 91)
AF punkt zoom
(s. 86)
Digital Zoom*
4
(s. 60)
Til
*
5
Digital tele-konverter
Flash inst.
(s. 77)
Rødøje
Lampe tændt
Langsom sync.
*
5
Indstilling af selvudløser (interval, optagelser)
(s. 66)
AF-hjælpe lys
(s. 53)
Vis billede (Rec. Vis billede)
(s. 53)
Visningsinfo
(s. 53)
Fra
Detaljeret/Fokus tjek
Auto kategori
(s. 111)
Display
(s. 110)
Gitter
3:2 Guide/Begge
Vælg
knappen
(s. 112)
Valg af retning for Kombiner billede (højre, venstre)*
7
(s. 84)
: Kan indstilles, eller den bedste værdi indstilles automatisk af kameraet.
For "Kombiner billed" gælder, at kun det første billede er tilgængeligt.
– : Ikke tilgængelig.
Funktion
Langsom
lukker
Sample
This manual is suitable for devices