Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 222 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 222 of 226
220
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande
Funktion
Langsom
lukker
Eksponeringskompensation
(s. 97)
Langsom lukkertilstand
(s. 99)
ISO følsomhed
(s. 71)
Auto *
1
Høj ISO auto
ISO 80 – 1600
Hvidbalance
(s. 100)
Auto*
1
Andet end Auto
Optage funkt.
(side 66
,
76)
Enkelt opt.
Kontinuerlig
Selv-
udløser
2 sek./10 sek.
Costum Timer
My Colors
(s. 103)
Målingssystem
(s. 98)
Evaluerende
Center vægtet gnst.
Spot
Opløsning, Kompression (stillbilleder)
(side 68
,
69)
*
2
*
2
Datomærke (Dato, Dato & Tid)
(s. 20)
Opløsning/Billeder
pr. sekund (film)
(s. 82)
640 x 480, 30 bps/30 bps LP
640 x 480, 1/0,5 bps
320 x 240, 30 bps
160 x 120, 15 bps
AE-lås
(s. 95)
FE-lås
(s. 96)
AF-lås
(s. 94)
Optagelseszone
(s. 64)
Normal
Makro
Uendelig
Vælg og følg ansigt
(s. 92)
Flash
(s. 64)
Auto
Til
Fra
Indstilling af LCD-
skærm
(s. 58)
Fra
LCD-skærm (ingen informationsvisning)
LCD-skærm (informationsvisning)
Sample
This manual is suitable for devices