Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 22 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 226
Startvejledning
Integrering af datoen i billeddataene
20
Integrering af datoen i billeddataene
I dette afsnit beskrives, hvordan du integrerer datooplysninger på
billeder, når de optages (Datomærke).
• Datomærket kan ikke slettes fra billeddataene, når det først er
medtaget. Kontroller, at kameraets dato/tid er indstillet korrekt på
forhånd
(s. 12)
.
• Opløsningen er fast indstillet til 2M (1.600 x 1.200) og komprime-
ringen til
(Fin) (egnet til udskrivning i L-format (stor) eller
i postkortstørrelse).
1.
Vælg en optagelsestilstand.
1. Sæt funktionsvælgeren på
(Optagelse).
2. Tryk på knappen
.
3. Brug knappen
eller
til at vælge
(Auto).
• Du kan vælge andre optagelsestilstande end
(Digital Makro) og
(Kombiner billed).
Knapperne
Funktions-
vælger
Knappen
Knappen
Sample
This manual is suitable for devices