Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 218 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 218 of 226
216
Indeks
Talværdier
3:2 Guide
...................................
110
A
AE-lås
..........................................
95
AE-måleramme
...........................
98
AF område
...................................
89
AF-lås
..........................................
94
Afspilning
.....................................
16
Auto rotering, funktion
...............
174
B
Batteri
Batterikapacitet
.....................
210
Håndtering
............................
198
Isætning
....................................
9
Opladning
..................................
8
Beskyt
........................................
147
Billeddatastørrelser (anslået)
....
213
Billednummer
............................
170
Billedstabiliseringsfunktion
..........
70
Blitz
..............................................
64
D
Dato/Tid
LCD-skærm
.............................
12
Verdensur
.............................
166
Visning af uret
.........................
45
Dias visning
...............................
131
Digital telekonverter
.....................
60
Digital Zoom
................................
60
DIGITAL-stik
................................
41
Direkte overførsel
........................
29
DPOF-overførselsrækkefølge ...
163
DPOF-udskriftsindstillinger
........
156
Dæmp
....................................
15
,
55
E
Eksponeringskompensation
........
97
Energisparer
..............................
165
F
Farve swap
................................
107
FE-lås
..........................................
96
Filformat
.....................................
207
Film
Afspilning
.........................
24
,
125
Optagelse
..........................
22
,
79
Redigering
.............................
127
Fokus tjek
............................
86
,
116
Fokusering
...................................
86
Fokuslås
......................................
94
Forstørrelse
...............................
114
Funktionsvælger
..........................
42
G
Gitter
..........................................
110
H
HF-DC1
.....................................
203
Histogram
....................................
51
Hukommelseskort
Anslået kapacitet
...................
211
Formatering
...........................
168
Håndtering
.............................
200
Isætning
.....................................
9
Hvidbalance
...............................
100
Håndledsrem
...............................
11
Sample
This manual is suitable for devices