Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 217 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 217 of 226
215
Appendiks
Batterioplader CB-2LV/CB-2LVE
Kompakt strømadapter CA-DC10
(Leveres med vekselstrømsadapteren ACK-DC10 (sælges separat))
Nominel indgangseffekt
100–240 V vekselstrøm (50/60 Hz)
0,1 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Nominel udgangseffekt
4,2 V jævnstrøm, 0,65 A
Opladningstid
Ca. 1 time og 30 minutter
Betjeningstemperatur
0–40° C
Mål
53,0 mm x 86,0 mm x 19,5 mm
Vægt
Ca. 60 g (CB-2LV)
Ca. 55 g (CB-2LVE) (ekskl. netledning)
Nominel indgangseffekt
100–240 V vekselstrøm (50/60 Hz)
Nominel udgangseffekt
4,3 V jævnstrøm, 1,5 A
Betjeningstemperatur
0–40° C
Mål
42,6 mm x 104,4 mm x 31,4 mm
Vægt (uden netledning)
Ca. 180 g
Brug kun vekselstrømsadapter ACK-DC10 (nominal indgangseffekt:
100–240 V vekselstrøm 50/60 Hz, nominel udgangseffekt: 4,3 V
jævnstrøm) ved tilslutning til og brug af en almindelig stikkontakt.
Brug af andet kan medføre brand, overophedning eller elektrisk stød.
Sample
This manual is suitable for devices