Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 212 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 212 of 226
210
Batterikapacitet (Batteripakke NB-4L
(fuldt opladet))
• De faktiske tal varierer, afhængigt af optagelsesforhold og
indstillinger.
• Ikke filmdata.
Ved lave temperaturer kan batteriets ydeevne formindskes, og ikonet
for resterende batterikapacitet
(blinker rødt) kan blive vist meget
hurtigt. Under disse forhold kan du forbedre ydeevnen ved at varme
batteriet i en lomme inden brug.
Testforhold
Antal optagede billeder
Afspilningstid
LCD-skærm tændt
(baseret på CIPA-standarden)
LCD-skærm slukket
Ca. 240 billeder
Ca. 600 billeder
Ca. 6 timer
Optagelse:
Normal temperatur (23° C ±2° C), normal relativ luftfugtig-
hed (50 % ±20 %), optagelse skiftevis med vidvinkel og
tele med 30 sekunders mellemrum, hvor blitzen udløses
for hvert andet billede, og kameraet slukkes efter hvert
tiende billede. Strømmen forbliver slukket længe nok*,
hvorefter der tændes igen, og testproceduren gentages.
• Der anvendes et hukommelseskort fra Canon.
* Indtil batteriets temperatur igen er normal
Afspilning:
Normal temperatur (23° C ±2° C), normal relativ luftfugtig-
hed (50 % ±20 %), kontinuerlig afspilning med tre sekun-
der pr. billede.
Se
Forholdsregler ved håndtering
(s. 198)
.
Sample
This manual is suitable for devices