Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 210 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 210 of 226
208
Datatype
:
Stillbilleder: Exif 2.2 (JPEG)*
:
Film: AVI (billeddata: Motion JPEG;
lyddata: WAVE (mono))
:
Lydmemo og lydoptager: WAVE (mono)
* Dette digitalkamera understøtter Exif 2.2 (også kaldet
"Exif Print"). Exif Print er en standard til forbedring af kom-
munikationen mellem digitalkameraer og printere. Hvis
kameraet tilsluttes en Exif Print-kompatibel printer, anven-
des og optimeres kameraets billeddata på optagelsestids-
punktet, hvilket giver udskrifter i meget høj kvalitet.
Kompression
:
Meget fin, Fin, Normal
Opløsning
(stillbilleder) :
Stor:
3.264 x 2.448 pixel
Medium 1:
2.592 x 1.944 pixel
Medium 2:
2.048 x 1.536 pixel
Medium 3:
1.600 x 1.200 pixel
Lille:
640
x
480 pixel
Datomærke:
1.600 x 1.200 pixel
Widescreen:
3.264 x 1.832 pixel
(film) :
Standard, Farve tone, Farve swap:
640 x 480 pixel (30 billeder/sek.)
640 x 480 pixel (30 billeder/sek. LP)
320 x 240 pixel (30 billeder/sek.)
Optagelsen kan fortsætte, indtil
hukommelseskortet er fyldt*
1
(kan optage op til 4 GB på én gang*
2
)
Kompakt: (kan optage i 3 min.)
160 x 120 pixel (15 billeder/sek.)
Interval optagelse: (kan optage 2 timer)
640 x 480 pixel
(1 billede/sek. (optagelsesinterval: 1 sek.),
0,5 billede/sek. (optagelsesinterval: 2 sek.))
(15 billeder/sek. (under afspilning))
*1
Med ultrahurtige hukommelseskort
(SDC-512 MSH anbefales).
*2
Selvom filstørrelsen ikke er nået op på 4 GB,
stopper optagelsen efter en time. Afhængigt af
hukommelseskortets kapacitet og skrivehastighed kan
optagelsen stoppe, inden filstørrelsen når 4 GB, eller
optagelsestiden når 1 time.
Lydmemo
:
Bithastighed: 16 bit
Samplingfrekvens
Lydmemo, film (Kompakt): 11.025 kHz
Film (andre end Kompakt): 44.100 kHz
Lyd optager: 11.025 kHz/22.050 kHz/44.100 kHz
Sample
This manual is suitable for devices