Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 21 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 226
Udskrivning
19
Startvejledning
Udskrivning fra en udskrivningsliste
Du kan føje billeder direkte til en udskrivningsliste ved at trykke på
knappen
, lige efter du har taget et billede, eller mens du får vist
billeder. Du kan derefter udskrive billederne fra udskrivningslisten,
når du slutter kameraet til en printer.
Tilføjelse af billeder til udskrivningslisten
1.
Tryk på knappen
(kun stillbilleder).
2.
Tilføj billeder til
udskrivningslisten.
1. Brug knappen
eller
til at
angive det antal kopier, der skal
udskrives.
2. Brug knappen
eller
til at
vælge [Tilføj].
3. Tryk på knappen
.
Du kan fjerne et billede fra udskrivningslisten ved at trykke på
knappen
igen, vælge [Annuller] ved hjælp af knappen
eller
og derefter trykke på knappen
FUNC./SET
.
Udskrivning af billeder på en udskrivningsliste
Denne forklaring er baseret på, at der bruges en printer i Canon
SELPHY ES-serien eller SELPHY CP-serien.
1.
Tilslut kameraet til printeren.
2.
Udskriv billederne.
1. Brug knappen
eller
til at
vælge [Print nu].
Du kan bruge knappen
eller
til at gennemse de billeder, der
er føjet til udskrivningslisten.
2. Tryk på knappen
.
• Udskrivningen starter.
• Hvis udskrivningen stoppes og
genoptages, starter
udskrivningen med det næste billede i køen.
Antal kopier, der skal udskrives
Sample
This manual is suitable for devices