Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 206 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 206 of 226
204
Batterier
• Stærkt begrænset spænding
Hvis batteriets brugstid er nedsat betydeligt, skal du tørre
batteripolerne godt af med en tør klud. Der kan være afsat
fingeraftryk på polerne.
• Brug ved kolde temperaturer
Anskaf et ekstra litiumbatteri (CR123A eller DL123). Det anbefales
at anbringe det ekstra batteri i lommen for at varme det op, før du
udskifter det med batteriet i blitzen.
• Ingen anvendelse i længere tid
Hvis du lader batterierne sidde i High-Power Flash-blitzen, kan de
lække og beskadige produktet. Tag batterierne ud af High-Power
Flash-blitzen, og opbevar dem tørt og køligt.
Kontroller, at litiumbatteriet (CR123A eller DL123) er isat,
før du sætter beslaget fast på blitzen.
Blitzen skal monteres ind mod siden af kameraet og flugte
med forsiden af kameraet. Det sikrer korrekt belysning af
motiverne.
Det er muligt at bruge et stativ, selvom blitzen er monteret.
Sample
This manual is suitable for devices