Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 205 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 205 of 226
203
Appendiks
High-Power Flash HF-DC1
Denne blitz bruges som et supplement til kameraets indbyggede
blitz, når motivet er for langt væk til at blive belyst ordentligt. Brug
fremgangsmåden i det følgende til at fastgøre kameraet og High-
Power Flash til støttebeslaget.
Læs den vejledning, der fulgte med blitzen, tillige med denne forklaring.
Brug af ekstern blitz (sælges separat)
Blitzens opladningstid forlænges i takt med, at batteriet
aflades. Indstil altid funktionsvælgeren til [Fra], når du er
færdig med at bruge blitzen.
Rør ikke ved blitzvinduet eller sensorvinduerne, mens blitzen
benyttes.
Blitzen kan blive udløst, hvis en anden blitz benyttes tæt på.
High-Power Flash-blitzen udløses muligvis ikke udendørs
i dagslys, eller når der ikke er nogen reflekterende
genstande.
Ved kontinuerlig optagelse udløses blitzen kun ved første
optagelse.
Sæt monteringsskruerne godt fast, så de ikke går løs. Hvis
skruerne går løs, kan kameraet og blitzen falde på jorden og
blive beskadiget.
Stik til stativ
Beslag
(følger med blitzen)
Sample
This manual is suitable for devices