Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 204 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 204 of 226
202
Det er bedst at forsyne kameraet med strøm via vekselstrøms-
adapteren ACK-DC10 (sælges separat), hvis du skal bruge det
i længere tid eller slutte det til en computer.
Brug af en vekselstrømsadapter
(sælges separat)
Sluk for kameraet, før du til- eller frakobler vekselstrøms-
adapteren.
1
Sæt først netledningen
i den kompakte
strømadapter, og sæt
derefter den anden ende
i stikkontakten.
2
Åbn hukommelseskort/
batteridækslet, skub
batterilåsen i
pilens retning,
og isæt jævnstrøms-
kobleren, indtil den låses.
Luk hukommelseskort/
batteridækslet.
3
Åbn dækslet til
jævnstrømskobleren, og
sæt kablet i DC-stikket.
Kompakt strømadapter
CA-DC10
Jævnstrømskobler DR-10
Batterilås
Sample
This manual is suitable for devices