Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 203 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 203 of 226
201
Appendiks
Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskort følgende
steder.
• I omgivelser med støv eller sand
• I omgivelser med høj luftfugtighed og høje temperaturer
Det anbefales at tage en sikkerhedskopi af vigtige data, da
nogle eller alle data, der er lagret på hukommelseskortet, kan
blive beskadiget eller slettet af elektrisk støj, statisk elektricitet
eller en funktionsfejl i kameraet eller hukommelseskortet.
Bemærk, at formatering (initialisering) af et hukommelseskort
sletter alle data, herunder beskyttede billeder.
Det anbefales at bruge hukommelseskort, der er formateret
i dit kamera.
• Det hukommelseskort, der leveres med kameraet, kan bruges
uden yderligere formatering.
• Hvis kameraet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes et
beskadiget hukommelseskort. Omformatering af
hukommelseskortet kan måske løse problemet.
• Hvis et hukommelseskort fra en anden producent end Canon
ikke fungerer, kan det muligvis hjælpe at formatere det.
Hukommelseskort, der er formateret i andre kameraer, computere
eller eksternt udstyr, fungerer muligvis ikke korrekt i kameraet.
Hvis det er tilfældet, skal du omformatere hukommelseskortet
med dette kamera.
Hvis formatering i kameraet ikke fungerer korrekt, skal du
slukke kameraet og isætte hukommelseskortet igen.
Tænd derefter kameraet, og gentag formateringen.
Pas på, når du overdrager eller bortskaffer et hukommelses-
kort. Formatering af et hukommelseskort eller sletning af data-
ene på det sikrer ikke, at indholdet er helt slettet, da processen
blot ændrer oplysningerne til filhåndtering på kortet.
Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelses-
kort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at vide-
regive personlige oplysninger.
Sample
This manual is suitable for devices