Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 202 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 202 of 226
200
Det tager ca. 1 time og 30 minutter at oplade batteriet helt,
hvis det har været helt afladet (baseret på Canons
standardtestmetoder).
• Det anbefales at oplade det ved en temperatur mellem 5° C
og 40° C.
• Opladningstiden varierer, afhængigt af omgivelsernes temperatur
og batteriets opladningstilstand.
Hvis den tid, batteriet kan anvendes, reduceres væsentligt,
selv når det er helt opladet, er det blevet for gammelt og skal
udskiftes.
Hukommelseskortet
Skrivebeskyttelsestappen på SD- og SDHC-hukommelseskort.
Hukommelseskort er elektroniske højpræcisionskomponenter.
Håndter dem forsigtigt, og undgå at bøje dem eller udsætte
dem for slag, stød eller vibrationer.
Forsøg ikke at skille hukommelseskortet ad eller ændre på
kortet.
Undgå, at snavs, vand eller fremmedlegemer kommer
i berøring med stikkene på bagsiden af hukommelseskortet.
Undgå at røre ved stikkene med hænderne eller metal-
genstande.
Fjern ikke mærkaten på hukommelseskortet, og sæt ikke
en anden mærkat eller et klistermærke hen over den.
Brug ikke en blyant eller en kuglepen til at skrive på
hukommelseskortet. Brug kun en pen med blød spids
(f.eks. en filtpen).
Skub tappen op.
Skub tappen ned.
(Du kan beskytte
billeder og andre data
på hukommelseskortet).
Skrivebeskyttelsestap
Der kan skrives/slettes
Der kan ikke skrives/slettes
Sample
This manual is suitable for devices