Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 201 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 201 of 226
199
Appendiks
Sørg for, at der ikke er metalgenstande i lommen, der kan
forårsage kortslutning, f.eks. nøgler.
Batteriet kan kortslutte.
Lad ikke metalgenstande, f.eks.
nøgleringe, røre ved polerne
og
(fig. A). Hvis du vil transportere
batteriet eller gemme det væk
i perioder, hvor du ikke benytter det,
bør du altid sætte stikdækslet på
plads (fig. B).
Disse ting kan beskadige batteriet.
Du kan kontrollere opladningstilstanden, afhængigt af hvordan
stikdækslet er fastgjort (Fig. C, D).
Det anbefales at bruge batteriet i kameraet, indtil det er helt
brugt op, og opbevare det indendørs ved lav luftfugtighed og
en temperatur mellem 0° C og 30° C.
Hvis du opbevarer et fuldt opladet batteri i længere perioder ad
gangen (cirka 1 år), kan dets levetid eller ydeevne reduceres. Hvis
du ikke bruger batteriet i lange perioder ad gangen, skal du oplade
det helt og aflade det i kameraet ca. én gang om året, før du lægger
det til opbevaring igen.
Batteriet er et litiumionbatteri, så det er ikke nødvendigt at
aflade det inden genopladning.
Det tilrådes, at du oplader batteriet den dag eller dagen før,
du skal bruge det, for at sikre, at det er fuldt opladet.
• Selv fuldt opladede batterier aflades med tiden en smule.
Fig. A
Fig. B
Fig. C
Opladet batteri
Fig. D
Opbrugt batteri
Isæt det, så
er synlig.
Isæt det modsat
fig. C.
Sample
This manual is suitable for devices