Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 200 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 200 of 226
198
Blitz
Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre
fremmedlegemer på blitzens overflade.
Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller tøj, når du
optager.
Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en
opvarmning, som kan beskadige blitzen.
Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere
billeder hurtigt efter hinanden.
Hvis du gør det, kan du brænde dig.
Forholdsregler ved håndtering
Kameraet
Anbring aldrig kameraet i nærheden af motorer eller udstyr,
som genererer kraftige magnetiske felter, da elektro-
magnetiske bølger kan medføre fejl og beskadige udstyret.
Udsættes kameraet for stærke magnetiske felter, kan det medføre
fejl eller ødelagte billeddata.
Forebyg kondens, når du flytter kameraet fra kolde til varme
steder, ved at anbringe kameraet i en vinylpose og først tage det
ud, når det er tilpasset til omgivelsernes temperatur.
Hvis der skulle opstå kondens i kameraet, skal du tage hukommel-
seskortet og batteriet ud og lade kameraet stå ved normal tempera-
tur uden at bruge det, indtil fugten er fordampet på naturlig vis.
Batteriet
Hold altid batteripolerne rene.
Snavsede poler kan medføre dårlig kontakt mellem batteriet og
kameraet. Puds polerne med en blød vatpind, før du oplader eller
bruger batteriet.
Ved lave temperaturer kan batteriets ydeevne formindskes,
og ikonet for resterende batterikapacitet
(blinker rødt) kan
blive vist tidligere end normalt.
I de tilfælde kan du genoplive batteriet ved at varme det i en lomme
umiddelbart inden brug.
Sample
This manual is suitable for devices