Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 20 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 226
Startvejledning
Udskrivning
18
Udskrivning
1.
Slut kameraet til en Direct Print-kompatibel printer.
• Sæt en fingernegl eller håndledsremmens tilpasningsknap under
kanten på kameraets stikdæksel for at åbne det, og sæt
derefter
interfacekablet helt ind i stikket.
• Der er en vejledning i tilslutning i brugervejledningen til printeren.
• Du kan også udskrive på en printer fra en anden producent end
Canon, blot printeren er kompatibel med PictBridge. Der er flere
oplysninger i
Brugervejledning til direkte udskrivning
.
2.
Tænd printeren.
3.
Sæt kameraets funktionsvælger på
(Afspilning),
og tænd det.
• Knappen
lyser blåt.
4.
Brug knappen
eller
til at vælge et billede, der skal
udskrives, og tryk på knappen
.
• Knappen
blinker blåt, og udskrivningen starter.
• Sluk kameraet og printeren, og tag kablet ud, når du er færdig
med at udskrive.
Knappen
Knappen ON/OFF
Funktions-
vælger
Knapperne
/
Interfacekabel
DIGITAL-stik
Sample
This manual is suitable for devices