Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 199 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 199 of 226
197
Appendiks
Forsigtig
Udstyr
Sid ikke ned, mens du stopper kameraet i en baglomme.
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige LCD-skærmen.
Undgå at udsætte kameraet for hårde stød eller tryk, når du
bærer det på dig eller holder det i remmen.
Undgå at udsætte objektivets forende for hårde stød eller tryk.
Ovenstående kan medføre personskade eller beskadige udstyret.
Pas på, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis
du bruger det på en strand eller steder med meget vind.
Det kan medføre fejl på kameraet.
Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder.
Metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) og snavs må ikke
komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
Disse situationer kan medføre brand, elektrisk stød eller anden
skade.
Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med
stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller
i bagagerummet i en bil.
Brug ikke udstyret på en måde, der overskrider stikkontaktens
eller ledningernes og ledningsnettets nominelle kapacitet. Brug
ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller
ikke er sat helt ind i stikkontakten.
Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation.
Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller
eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader.
Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamera-
beklædningen.
Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage
batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret
på et sikkert sted.
Batteriet kan løbe tør for strøm.
Undlad at slutte strømadaptere eller batteriopladere til enheder
som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give
anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød
eller kvæstelser.
Sample
This manual is suitable for devices