Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 198 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 226
196
Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af
både kamera og stikkontakt efter genopladning, eller når den
ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre
skader.
Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper,
lagner eller puder, mens den oplader.
Batterierne kan blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre
brand, hvis de er tilsluttet i længere tid ad gangen.
Brug kun den angivne batterioplader til at oplade batteriet.
Batteriopladeren og den kompakte strømadapter er fremstillet
specielt til dette kamera. Brug den ikke til andre produkter eller
batterier.
Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre
brand eller elektrisk stød.
Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape
eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt
med andre objekter.
Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt
med andre materialers metaldele i affaldscontainere.
Andet
Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan
blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra
blitzen.
Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn,
når du optager med blitz.
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom
kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler.
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.
Sample
This manual is suitable for devices