Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 196 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 196 of 226
194
Appendiks
• Før du bruger kameraet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er
angivet herunder. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
• De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses
med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og
korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret.
• Ordet udstyr dækker over kameraet, batteriopladeren eller den
kompakte strømadapter, der sælges særskilt.
• Ordet batteri henviser til batteripakken.
Sikkerhedsregler
Advarsler
Udstyr
Ret ikke kameraet mod en kraftig lyskilde (f.eks. solen på en
skyfri dag).
Det kan beskadige kameraets CCD eller dit syn.
Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.
• Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres
rundt om barnets hals.
• Hukommelseskort: Det er farligt, hvis det ved et uheld sluges.
Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.
Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele
i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning.
For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding
skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne
er beskadiget.
Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder
at ryge eller lugte underligt.
Sample
This manual is suitable for devices