Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 195 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 195 of 226
193
Liste over meddelelser
Kan ikke fuldføres!
En del af indstillingerne for udskrift, overførsel eller diasvisning
kunne ikke gemmes.
Billedet kan ikke vælges
Du har forsøgt at angive udskriftsindstillingerne for et billede, der
ikke har datatypen JPEG.
Kan ej vælge!
Ved valg af en billedrække, der skulle kategoriseres vha. funktionen
Min kategori, beskyttes, slettes eller angives udskriftsindstillinger
for, har du valgt et startbillede med et højere filnummer end det
sidste billede, eller et afsluttende billede med et lavere filnummer
end det første billede. Eller du har forsøgt at angive mere end
501 billeder.
Kommunikations fejl
Computeren kunne ikke overføre billedet på grund af den store
mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet.
Brug en USB-kortlæser eller en PCMCIA-kortadapter til at overføre
billederne.
Obj. fejl, genstart kamera
Der opstod en fejl, mens objektivet var i bevægelse, og kameraet
blev automatisk slukket. Fejlen kan opstå, hvis du holder på
objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger det et sted
med meget støv eller sand i luften. Prøv at tænde kameraet igen, og
genoptag optagelse eller afspilning. Kontakt Canon-kundesupport,
hvis meddelelsen fortsat vises, da der kan være et problem med
objektivet.
Exx
(xx: nummer) Fejl registreret af kamera. Sluk og tænd kameraet,
og prøv derefter at optage eller afspille. Problemet findes stadig,
hvis fejlkoden vises igen. Noter nummeret, og kontakt Canons
kundesupport. Hvis en fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede
er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Kontroller billedet
i afspilningstilstand.
Sample
This manual is suitable for devices