Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 194 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 194 of 226
192
Inkompatibelt WAVE
Der kan ikke føjes et lydmemo til dette billede, fordi det eksisterende
lydmemos datatype er forkert. Desuden gælder, at lyd ikke kan
afspilles.
Kan ikke registrere billede!
Du forsøgte at registrere et billede, der var taget med et andet
kamera, eller en film som et startbillede.
Kan ikke ændre billede
Du har forsøgt at tilføje effekter vha. My Colors, korrigere røde øjne,
ændre størrelse på eller beskære film eller billeder, der er taget med
et andet kamera. Du kan også have forsøgt at ændre størrelsen på
et billede, der er taget ved hjælp af
, eller som har en størrelse,
der allerede er ændret til
. Eller du har forsøgt at beskære et
billede, der er taget ved hjælp af
, eller et billede med størrelsen
eller
.
Kan ej tildele kategori
Du har forsøgt at kategorisere et billede, der er optaget med et
andet kamera.
Kan ej ændres
Røde øjne kan ikke korrigeres, når der ikke registreres røde øjne.
Kan ikke overføre!
Under overførsel af billeder til computeren ved hjælp af menuen
Direkte overførsel har du forsøgt at vælge et billede med
beskadigede data eller et billede, der er taget med et andet kamera.
Du kan også have forsøgt at vælge en film, mens [Tapet] var valgt
i menuen Direkte overførsel.
Beskyttet!
Du har forsøgt at slette eller redigere et billede, en film eller et
lydmemo, der er beskyttet.
For mange markeringer
Der er markeret for mange billeder med indstillinger for udskrivning,
overførsel eller diasvisning. Kameraet kan ikke behandle flere data.
Sample
This manual is suitable for devices