Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 193 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 193 of 226
191
Liste over meddelelser
Navne fejl
Filnavnet kunne ikke oprettes, fordi der er et billede med samme
navn som den mappe, kameraet forsøger at oprette, eller det
højeste billednummer er nået. Indstil [Filnummerering] til [Autoreset]
i menuen Opsætning, eller gem alle de billeder, du vil bevare, på en
computer, og formater hukommelseskortet. Bemærk, at formatering
sletter alle eksisterende billeder og andre data.
Udskift batteri
Batterispændingen er ikke høj nok til at forsyne kameraet med
tilstrækkelig strøm. Udskift straks batteriet med et opladet batteri,
eller genoplad det. Se også
Forholdsregler ved håndtering af
batterier
(s. 198)
.
Ingen billeder
Der er ikke optaget nogen billeder på hukommelseskortet.
Billede for stort.
Du har forsøgt at afspille et billede, der er større end 5.616 x 3.744
pixel, eller som har en stor datastørrelse.
Inkompatiblet JPEG
Du har forsøgt at vise et inkompatibelt JPEG-billede (f.eks. et billede
redigeret på en computer).
RAW
Du har forsøgt at afspille et inkompatibelt RAW-billede.
Billedformat kan ikke vises
Du har forsøgt at afspille et billede med ødelagte data, et billede
med en optagelsestype, som er specifik for et kamera fra en anden
producent, eller et billede, der er overført til en computer og ændret.
Kan ikke forstørres!
Du har forsøgt at forstørre en film eller et billede, som er taget med
et andet kamera, optaget med en anden datatype eller redigeret på
en computer.
Kan ikke rotere
Du har forsøgt at rotere et billede, som er taget med et andet
kamera, har en anden datatype eller er redigeret på en computer.
Sample
This manual is suitable for devices