Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 192 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 192 of 226
190
Liste over meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist på LCD-skærmen under
optagelse eller afspilning. Se
Brugervejledning til direkte udskrivning
for at se de meddelelser, der vises under printertilslutning.
Arbejder.
Billede er ved at blive gemt på hukommelseskortet, rødøjekorrige-
ring er i gang, eller kameraets indstillinger er ved at blive nulstillet til
standardværdierne.
Intet hukommelseskort
Du tændte kameraet, uden at der var installeret et hukommelses-
kort, eller hukommelseskortet vender forkert
(s. 9)
.
Kort låst!
SD-hukommelseskortet eller SDHC-hukommelseskortet er
skrivebeskyttet
(s. 200)
.
Kan ikke optage
Du har forsøgt at tage et billede uden et isat hukommelseskort,
hukommelseskortet vender forkert, eller du har forsøgt at knytte et
lydmemo til en film.
Hukommelseskort fejl
Der kan være noget galt med hukommelseskortet. Hvis du formate-
rer det fejlbehæftede hukommelseskort med kameraet, vil du måske
fortsat kunne bruge det
(s. 168)
. Hvis fejlmeddelelsen imidlertid
vises, selvom du bruger det medfølgende hukommelseskort, skal du
kontakte Canon-kundesupport, da der kan være et problem med
kameraet.
Hukommelseskort fuld
Hukommelseskortet er fyldt med billeder, og der kan ikke optages
eller gemmes flere. Eller der kan ikke gemmes flere billedindstillin-
ger, lydoptagerfiler eller lydmemoer.
Sample
This manual is suitable for devices