Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 191 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 191 of 226
189
Fejlfinding
Batteri/batterioplader
Batteriet aflades hurtigt.
Batterikapaciteten udnyttes
ikke fuldt ud.
Se Forholdsregler ved håndtering af
batterier
(s. 198)
.
Batteriets levetid er
overskredet, hvis batteriet
hurtigt taber spænding ved
stuetemperatur (23° C).
Udskift batteriet med et nyt
(s. 9)
.
Batteriet kan ikke oplades.
Batteriets levetid er
overskredet.
Udskift batteriet med et nyt
(s. 9)
.
Visning på tv-skærm
Billedet forvrænges eller vises ikke på tv-skærmen.
Forkert indstilling af
videosystem.
Vælg den korrekte videosystemindstil-
ling, NTSC eller PAL, til dit tv
(s. 56)
.
Optagelse med funktionen
Kombiner billed.
Der vises intet billede på et tv med
funktionen Kombiner billed. Optag med
en anden optagelsestilstand
(s. 43)
.
Udskrivning på Direct Print-kompatible
printere
Kan ikke udskrive
Kameraet og printeren er
ikke tilsluttet korrekt.
Sæt det specificerede kabel godt fast
i kamera og printer.
Der er ikke tændt for
printeren.
Tænd printeren.
Printertilslutningsmetoden
er ikke korrekt.
Vælg [Print metode], og vælg [Auto]
(s. 56)
.
Sample
This manual is suitable for devices