Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 19 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 226
Startvejledning
Sletning
17
Sletning
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Sæt funktionsvælgeren på
(Afspilning).
3.
Brug knappen
eller
til at vælge et billede,
der skal slettes, og tryk på knappen
.
4.
Kontroller, at [Slet] er valgt,
og tryk på knappen
.
• Vælg [Annuller] for at afslutte
i stedet for at slette.
Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes.
Vær forsigtig, før du sletter et billede.
Knappen
Knappen
Knappen ON/OFF
Funktions-
vælger
Knapperne
/
Sample
This manual is suitable for devices