Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 189 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 189 of 226
187
Fejlfinding
Optagelse af film
Optagelsestiden vises muligvis ikke korrekt, eller
optagelsen af film stopper uventet.
Følgende typer hukommel-
seskort anvendes.
-
Hukommelseskort, der
optager langsomt.
-
Hukommelseskort, der
er formateret i et andet
kamera eller en computer.
-
Hukommelseskort, hvorpå
der flere gange har været
optaget og slettet billeder.
Selvom optagelsestiden muligvis ikke
vises korrekt under optagelsen,
optages filmen stadig korrekt på
hukommelseskortet. Optagelsestiden
vises korrekt, hvis du formaterer
hukommelseskortet i dette kamera
(dog ikke hukommelseskort, der
optager langsomt)
(s. 168)
.
"!" vises på LCD-skærmen med rødt, og optagelsen
stopper automatisk.
Der er ikke nok ledig plads
i kameraets indbyggede
hukommelse.
Prøv at benytte følgende fremgangs-
måder.
- Dybdeformater hukommelses-
kortet, inden du optager
(s. 168)
- Reducer opløsningen
(s. 68)
- Brug et hurtigt hukommelseskort
(SDC-512MSH osv.)
Zoom virker ikke.
Der blev trykket på
zoomknappen under
optagelse i filmtilstand.
Betjen zoomfunktionen inden
optagelse i filmtilstand
(s. 60)
.
Bemærk, at den digitale zoom kan
bruges under optagelse, men kun
i filmtilstanden Standard
(s. 60)
.
Sample
This manual is suitable for devices