Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 188 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 188 of 226
186
Øjne ser røde ud.
Lyset reflekteres fra øjnene,
når blitzen anvendes mørke
steder.
Tag billeder med [Lampe tændt ]
i [Flash inst.] indstillet til [Til]
(s. 77)
.
Hvis denne tilstand skal være effektiv,
skal de personer, der indgår i motivet,
se direkte på rødøjereduktionslampen.
Bed dem om at se direkte på lampen.
Der kan opnås endnu bedre resultater
ved at forøge belysningen ved
optagelse indendørs eller have en
kortere afstand til motivet. Udløseren
aktiveres først ca. et sekund efter, at
rødøjereduktionslampen udløses, for at
forbedre resultatet.
Hvis du indstiller [Rødøje] i [Flash inst.]
til [Til], korrigerer kameraet automatisk
røde øjne, når billedet tages og
gemmes på hukommelseskortet.
Du kan korrigere billeder med røde
øjne ved at vælge [Rødøje korrigering]
i menuen
(s. 136)
.
Kontinuerlig optagelse bliver langsommere.
Hukommelseskortets
ydeevne er faldet.
Det anbefales at formatere
hukommelseskortet i
kameraet, når alle
dets billeder er overført til en computer,
da det forbedrer ydeevnen ved
kontinuerlig optagelse
(s. 168)
.
Optagelse af billeder på hukommelseskort tager lang tid.
Hukommelseskortet er
formateret i en anden enhed.
Brug et hukommelseskort, der er
formateret i dit kamera
(s. 168)
.
Objektivet trækkes ikke tilbage.
Hukommelseskort/
batteridækslet blev åbnet,
mens kameraet var tændt.
Luk hukommelseskort/batteridækslet,
tænd kameraet, og sluk det igen.
Sample
This manual is suitable for devices