Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 187 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 187 of 226
185
Fejlfinding
Motivet i det optagede billede er for lyst, eller billedet
har et hvidt genskær.
Motivet er for tæt på, så
blitzen bliver for kraftig.
Optag med motivet inden for den
korrekte blitzafstand, når du bruger
den indbyggede blitz
(s. 207)
.
Motivet er overbelyst, fordi
omgivelserne er for mørke.
Indstil eksponeringskompensationen
til en negativ (–) indstilling
(s. 97)
.
Brug AE-lås eller AE-målefunktionen
(side 95
,
98)
.
For meget lys skinner
direkte ind i kameraet eller
reflekteres af motivet.
Skift optagelsesvinkel.
Blitzen er aktiveret.
Indstil blitzen til
(Flash Fra)
(s. 64)
.
Billedet indeholder støj.
ISO følsomheden er for høj.
Valg af højere ISO-følsomhed og
(Høj ISO auto) kan give mere billedstøj.
Brug en ISO-følsomhed, der er så lav
som muligt, for at øge billedkvaliteten
(s. 71)
.
I
,
,
,
,
,
og
forøges ISO-følsomheden, og der
kan opstå støj.
Der er hvide prikker på billedet.
Lys fra blitzen har reflekteret
støvpartikler eller insekter
i luften Det er især tydeligt,
hvis der optages med
vidvinkel.
Dette er et fænomen, der opstår på
digitalkameraer, og er ikke en fejl.
Sample
This manual is suitable for devices