Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 186 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 186 of 226
184
Billedet er sløret eller ude af fokus.
Kameraet bevæges, når
udløserknappen trykkes ned.
Kontroller procedurerne i "
vises"
(s. 182)
.
AF-hjælpelyset er indstillet
til [Fra].
I mørke omgivelser, hvor kameraet har
svært ved at fokusere, vil AF-hjælpe-
lyset lyse for at lette fokuseringen.
AF-hjælpelyset virker ikke, hvis det
er deaktiveret. Indstil det til [Til] for at
aktivere det
(s. 53)
. Sørg for ikke at
skærme AF-hjælpelyset med hånden,
når det benyttes.
Motivet ligger uden for
fokuseringsområdet.
Tag billedet med motivet inden for
fokuseringsområdet
(s. 206)
.
Kameraet kan være indstillet på en
funktion, der ikke er tilsigtet (f.eks.
Makro). Annuller indstillingen.
Det er vanskeligt at fokusere
på motivet.
Brug fokuslåsen eller AF-låsen ved
optagelsen
(s. 94)
.
Motivet i det optagede billede er for mørkt.
Der er for lidt lys til optagelse.
Indstil blitzen til
(Flash Til)
(s. 64)
.
Motivet er underbelyst, fordi
omgivelserne er for lyse.
Indstil eksponeringskompensationen
til en positiv (+) indstilling
(s. 97)
.
Brug AE-lås eller AE-målefunktionen
(side 95
,
98)
.
Motivet er for langt væk fra
blitzen.
Optag med motivet inden for den
korrekte blitzafstand, når du bruger
den indbyggede blitz
(s. 207)
.
Forøg ISO-følsomheden, og tag
derefter billedet
(s. 71)
.
Sample
This manual is suitable for devices