Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 185 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 185 of 226
183
Fejlfinding
Optagelse
Kameraet kan ikke optage.
Kameraet er i afspilnings-
tilstand eller sluttet til en
pc/printer.
Skift til optagelsestilstand
(s. 43)
.
Blitzen lader op.
Indikatoren lyser orange, når blitzen er
opladet. Der kan optages nu
(s. 44)
.
Hukommelseskortet er fyldt.
Isæt et nyt hukommelseskort
(s. 9)
.
Om nødvendigt kan du indlæse
billederne på en computer og slette
dem fra hukommelseskortet for at få
mere plads.
Hukommelseskortet er ikke
formateret korrekt.
Formater hukommelseskortet
(s. 168)
.
Hvis du ikke kan formatere
hukommelseskortet, kan dets logiske
kredsløb være beskadiget. Henvend
dig til nærmeste Canon-kundesupport.
SD-hukommelseskort eller
SDHC-hukommelseskort er
skrivebeskyttet.
Skub skrivebeskyttelsestappen opad
(s. 200)
.
Billedet, som det ser ud i søgeren,
kontra det optagede billede.
Normalt indeholder det
optagede billede mere end
det motiv, som kan ses
i søgeren.
Kontroller billedets faktiske størrelse
ved hjælp af LCD-skærmen. Brug LCD-
skærmen, når du tager nærbilleder
(s. 58)
.
Sample
This manual is suitable for devices